Взаимно изключителни инвестиции

Взаимно изключващите се инвестиции са съвкупност от бъдещи капиталови инвестиции, при които изборът на една инвестиция автоматично изключва останалите проекти от финансиране. Например, една компания има 1 000 000 долара за инвестиране, така че изборът на проект А (който изисква инвестиция от тази сума) елиминира възможността за всякакви други инвестиции. Концепцията за взаимно изключващи се инвестиции може да бъде движена и от стратегически съображения, при които средствата са насочени към онези проекти, които ще позволят на организацията да следва най-ефективно определена стратегическа насока.