Сметка за присвояване

Една бюджетна сметка се използва от правителството за съхраняване на средствата, отпуснати на агенция или проект. Когато средствата се използват за определената цел, сумата, посочена в тази сметка, се намалява. Ако средствата, съхранявани в бюджетна сметка, са неизползвани към края на бюджетния период, средствата обикновено се преразпределят другаде.