Разваляне

Развалянее отпадъци или скрап, произтичащи от производствения процес. Терминът се прилага най-често за суровини, които имат кратък живот, като храна, използвана в хотелиерството. Нормалното разваляне е стандартното количество отпадъци или скрап, което се причинява от производството и което е трудно да се избегне. Например щамповането на части от метален лист неизбежно ще доведе до неизползване на част от метала. Ненормалното разваляне надвишава нормалното или очакваното ниво на разваляне. Например, преварено ястие не може да бъде сервирано на клиент и вместо това е класифицирано като необичайно разваляне.

При счетоводството нормалното разваляне се включва в стандартната цена на стоките, докато необичайното разваляне се начислява върху разходите, както е възникнало. Това означава, че цената на нормалното разваляне може първоначално да бъде записана като актив и след това да бъде начислена в разход в по-късен период.