Очаквани разходи

Очакваните разходи са прогнозата за размера на разходите, които ще бъдат направени за изграждане на продукт или конструиране на нещо. Тази сума се извлича като част от процеса на капиталово бюджетиране за вътрешен проект или като част от оферта за продажба при опит за продажба на клиент. Страната, издала прогнозната цена, може да бъде задържана до размера на прогнозата при условията на договор с фиксирана цена.