Разходи за несъответствие

Цената на несъответствието се състои от тези разходи, направени в резултат на неспазване на стандартите за качество на даден продукт. Тези разходи се задействат, когато проблемите в производствения процес причиняват несъвършенства, които правят продуктите неизползваеми. Разходите могат да включват преработка, скрап, разходи за обслужване на терен, гаранционни замени и разходи за загубени клиенти.