Неограничена отговорност

Неограничената отговорност означава, че всеки собственик на бизнес може да носи лична отговорност за дълговете на организацията. Например физическо лице инвестира 50 000 долара в еднолично дружество. Тогава едноличното дружество води до 200 000 долара дългове. Физическото лице носи лична отговорност за всичките 200 000 долара, въпреки че е инвестирало само 50 000 долара в бизнеса. Това означава, че кредиторът може законно да запорира личните активи на физическото лице, за да изплати дълговете на бизнеса. Концепцията за неограничена отговорност засяга особено големи и неочаквани задължения, за които бизнесът не планира и няма парични резерви, като например неблагоприятен резултат от съдебно дело срещу фирмата.

Поради този недостатък на неограничена отговорност, много хора предпочитат да структурират бизнеса си, за да имат ограничени задължения, при което инвеститорите могат да загубят само размера на първоначалните си инвестиции.

Концепцията за неограничена отговорност е свързана с едноличните търговски дружества, събирателните дружества и генералните съдружници с командитни дружества. Отговорността може да бъде ограничена чрез използване на корпоративни структури, командитно дружество или корпоративни структури.