Метод на относителната стойност на продажбите

Методът на относителната стойност на продажбите е техника, използвана за разпределяне на съвместни разходи въз основа на цените, на които ще се продават продукти. Например производственият процес води до $ 100 разходи, за да се създадат два продукта, единият от които (продукт А) ще се продава за 400 долара, а другият (продукт Б) за 100 долара. Съгласно този метод 80% от общите разходи от $ 100 се възлагат на продукт А. Изчислението е:

$ 100 съвместни разходи x ($ 400 ÷ ($ 400 + $ 100)) = $ 80

Останалите 20% от общите разходи от $ 100 се възлагат на Продукт Б. Изчислението е:

$ 100 съвместни разходи x ($ 100 ÷ ($ 400 + $ 100)) = $ 20

Полученото разпределение на разходите справедливо разпределя разходите между продуктите, което води до приблизително еднакви маржове за всеки продукт. Въпреки това продуктовите маржове все още могат да варират в зависимост от разходите, направени от всеки продукт след точката на разпределение.