Неиздаваща транзакция

Неиздаващата транзакция е транзакция, включваща ценна книга, която не е от полза за първоначалния издател на ценната книга. Тази ситуация най-често възниква, когато инвеститорът продаде своите дялове на друг инвеститор. Емисионна транзакция е освободена от изискванията за регистрация на Комисията за ценни книжа и борси.