Разходи за офис консумативи

Разходите за канцеларски материали са сумата на административните консумативи, начислени за разход през отчетния период. Тези елементи се начисляват на разходи, когато се използват; или, ако разходите за доставки са незначителни, те се начисляват върху разходите, когато разходите са направени първоначално.

Примери за офис консумативи са консумативи за бюро, формуляри, крушки, хартия, химикалки и моливи и тонер касети.