Оригинални книги

Книги с оригинални записи се отнасят до счетоводните списания, в които първоначално се записват бизнес транзакции. След това информацията в тези книги се обобщава и публикува в главна книга, от която се изготвят финансовите отчети. Всеки счетоводен дневник съдържа подробни записи за видовете счетоводни транзакции, отнасящи се до определена област. Примери за тези счетоводни списания са:

  • Касов дневник

  • Общ дневник

  • Дневник за покупки

  • Списание за продажби

Главната книга не се счита за книга с оригинални записи, ако тя съдържа само обобщени записи, публикувани в нея от един от основните счетоводни списания. Ако обаче транзакциите се записват директно в главната книга, това може да се счита за една от книгите на първоначалното вписване.

Оригиналните книги са изключително полезни за разследване на отделни счетоводни транзакции и до тях обикновено имат достъп одиторите, които проверяват селекция от бизнес транзакции, за да гарантират, че са записани правилно, като част от техните одиторски процедури.

Тази концепция се прилага само за ръчно водене на документация. Компютъризираната счетоводна система вече не прави препратки към нито един от счетоводните списания, а записва всички бизнес транзакции в централна база данни.

Подобни условия

Списанието може да се нарича и дневна книга.