Документ за обрат

Документът за изпълнение е компютърно генериран формуляр, който се изпраща на трета страна, която трябва да попълни документа и да го върне на издателя. След това информацията във формуляра се използва като основа за въвеждане на данни обратно в компютърната система.

Например фактура се изпраща на клиент с отделяща се секция, която клиентът трябва да попълни със сумата на плащането си и след това да се върне заедно с плащането. Този разглобяем раздел идентифицира клиента, като по този начин улеснява персонала за въвеждане на данни на компанията да регистрира касовата бележка срещу правилния клиент.