Разходи за неизправност

Разходите за неизправност са тези, направени от производителя, когато произвежда дефектни стоки. Има два вида разходи за неизправност, които са вътрешни и външни. Вътрешните разходи за неизправност възникват преди стоките да бъдат изпратени до клиентите, докато външните разходи за неизправност възникват след изпращането. Примери за двата вида разходи са:

  • Вътрешни разходи за отказ . Включва скрап, преработка и намалени продажни цени за преработени стоки.

  • Външни разходи за повреда . Включва гаранционни разходи, съдебни разходи, свързани с уреждане на искове на клиенти, разходи за обслужване на място, разходи за отзоваване, анулирани поръчки и загубена репутация на клиента.

Външните разходи за повреда обикновено са значително по-високи от вътрешните разходи за повреда, така че има смисъл производителят да полага повече усилия, за да гарантира, че всички продукти, напускащи фабриката, се придържат към неговите стандарти за качество.