Приходи от операции

Доходът от операции е печалбата, генерирана от операциите на даден бизнес. Тази класификация на доходите изключва печалби и загуби от продажба на активи, приходи от лихви, разходи за лихви и всякакви други доходи, които не са свързани с основните операции на фирмата. Инвеститорите и кредиторите предпочитат да гледат на този брой, за да преценят способността на организацията да печели пари постоянно.

Например, една компания отчита $ 1 000 000 продажби, $ 650 000 разходи за продадени стоки и $ 325 000 оперативни разходи. Приходите му от операции са 25 000 долара.