Книгата за деня на продажбите

Дневната книга за продажбите е ръчно поддържана книга, в която се записва ключовата подробна информация за всяка отделна продажба на кредит на клиент, включително следното:

  • Потребителско име

  • Номер на фактура

  • Датата на фактурата

  • Сума на фактурата

Тази информация обикновено се добавя към дневника за продажбите в края на всеки работен ден въз основа на копията на компанията от всички издадени клиентски фактури.

След това дневният сбор от продажбите, изброени в дневника за продажбите, се прехвърля в дневника за продажбите. По този начин най-подробното отчитане на продажбите на кредити е дневникът на продажбите, като в дневника на продажбите се показват само дневни суми от продажби на кредити.

Дневникът на продажбите се използва само в ръчни счетоводни системи. Той не се използва в компютъризирани счетоводни системи, тъй като счетоводният софтуер автоматично съхранява и агрегира всички фактури на клиенти, изготвени чрез компютърната система; няма нужда да подготвяте книга за деня на продажбите.

Подобни условия

Книгата за продажбите е известна още като книга за продажбите.