Продажба на вземания за финансиране на бизнес

Може да изберете да продадете вашите вземания, за да ускорите паричния поток. Това се постига чрез продажбата им на трета страна в замяна на пари и солидна лихва. Това води до незабавно получаване на пари в брой, вместо да чака клиентите да плащат при нормални условия на кредит. При какви обстоятелства трябва да се използва тази опция и какви са предимствата и недостатъците на това?

Механика на продажба на вземания

Когато даден бизнес продава своите вземания на трета страна (известен като фактор), условията, предложени от фактора, в основата си определят обстоятелствата, при които споразумението може да бъде използвано. По същество бизнесът продава вземанията си в замяна на около 70% до 85% от номиналната стойност на всяка фактура, плюс такса, която варира от 2% до 5% от номиналната стойност на фактурата. След като факторът събере плащането по фактурата, той връща обратно на продаващата компания разликата между номиналната стойност на фактурата и сумата на паричните средства, вече предоставени на компанията (минус вече отбелязаната такса).

Тази договореност по същество е заем с много висок лихвен процент. Например, приемете такса от 3% върху фактура от 1000 щатски долара, като само 80%, или 800 долара, всъщност са платени на компанията. Следователно таксата е 30 щатски долара, за да се използват 800 щатски долара за типичния 30-дневен срок на фактура, което представлява годишна лихва по заеми от 45% (изчислена като 30 х 12 месеца, разделена на 800 долара).

Кога да се продават вземания

Като се има предвид този изключително висок лихвен процент, трябва да се има предвид, че продажбата на вземания е валидна опция само при много конкретни обстоятелства. Първо, обикновено се използва само когато всички други по-разумни форми на финансиране (като банкови заеми, продажба на акции или намаляване на оборотния капитал) са премахнати. Освен това трябва да има възможност за висок процент на оборот в продажбите. Например, бизнесът се намира на бързо разрастващ се пазар, където има значително търсене на неговите стоки и услуги. В този случай, ако може да преобразува продажбата в брой наведнъж и да спечели разумна печалба от всяка транзакция, той може да плати таксите на фактора и пак да генерира повече пари, отколкото би било, ако не беше извършил продажбата. Ако бизнесът може да прави такива продажби в голям обем, много пъти годишно,той може да спечели дългосрочна печалба, като продаде своите вземания.

Продажбата на вземания обаче може да бъде смъртоносна форма на финансиране, когато бизнесът печели само малка печалба и не увеличава бързо продажбите си (накратко, най-често срещаното състояние на нещата за повечето бизнеси). В този случай факторът ще изсмуче всички печалби от бизнеса, оставяйки предприятието в по-лошо състояние, отколкото е било преди да избере да използва тази форма на финансиране.

По този начин продажбата на вземания работи най-добре в среда с висок растеж и трябва да се избягва при повечето други обстоятелства. Реномирана факторингова фирма ще разпознае кои ситуации са най-добри при финансирането, което предлага, и затова може да посъветва бизнес да търси финансиране другаде, ако бизнес състоянието му не се поддава на продажба на вземания.