Билет за време

Билет за време е документ, използван от служител за отчитане на отработените часове. Целта на талона за времето е да натрупа часовете, които служителят ще получи в следващата ведомост. След като периодът на заплащане приключи, работниците и служителите преглеждат и одобряват от надзорен орган, след което те се използват от служителите на ведомостите за съставяне на отработените часове, което е основата за изчисляване на брутното заплащане.

Често срещан формат за билет за време е той да бъде отпечатан във формат с продълговата плътна хартия, който след това се вмъква в часовник за времето, когато служителят се тактира или излезе. Часовникът с часове маркира текущата дата и час върху билета.

След завършване на ведомост за заплати, свързаните с това билети се архивират в продължение на няколко години, в зависимост от приложимите разпоредби за заплатите. След като законният период на съхранение приключи, билетите за време се разрешават за унищожаване и се изваждат от архивите.

Значителен проблем с билетите за времето е, че колегите служители могат да се включат в щанцоване на приятели, което се случва, когато служител добавя други служители навътре и навън, въпреки че всъщност не са в помещението. Този проблем може да бъде отстранен чрез преминаване към биометрични електронни часовници.

Сега билетите за времето са по-рядко срещани, тъй като много компании са преминали към електронни системи за измерване на времето, които позволяват въвеждането на отработени часове от смартфони, компютърни работни станции и електронни часовници, които приемат карти за плъзгане на служители.

Подобни условия

Билет за време е известен също като aкарта за време.