Kaizen струва

Разходите на Kaizen са процес на непрекъснато намаляване на разходите, който се случва след завършване на дизайна на продукта и в момента в производство. Техниките за намаляване на разходите могат да включват работа с доставчици за намаляване на разходите в техните процеси, или прилагане на по-евтини преработки на продукта, или намаляване на разходите за отпадъци. Тези намаления са необходими, за да се даде възможност на продавача да намали цените при засилена конкуренция по-късно в живота на продукта.