Повтарящо се производство

Повтарящото се производство е непрекъснатото производство на същия продукт за продължителен период от време. Продуктът обикновено се сглобява на производствена линия, където серия от задачи се изпълняват в същата последователност от служители и / или роботи. Произведеното количество няма крайна стойност, след което производството спира. Вместо това, определено количество е насочено за производство през всеки следващ период. Тази ситуация най-често възниква, когато даден бизнес има постоянен поток от поръчки, които не се променят във времето. Някои вариации могат да се използват в повтарящ се производствен процес, така че различни членове на продуктовото семейство да могат да се откачат от една и съща производствена линия.

Управлението на материалите за повтарящо се производство може да включва компоненти, които се редуват в непосредствена близост до производствената линия редовно, обикновено при намаляването на съществуващите количества компоненти. Производствените маршрути обикновено са относително прости, така че суровините се превръщат докрай в готови стоки; няма прекъсване, по време на което частично завършени стоки се изпращат до място за временно съхранение.

Процесната себестойност се използва за отчитане на стоките, произведени по този начин. Обратното промиване може да се използва, за да се сведе до минимум броят на счетоводните транзакции, свързани с текущи производствени дейности.