Ваучерна система

Ваучерната система е метод за разрешаване на изплащането на пари в брой. Попълва се ваучер, който идентифицира за какво трябва да се плати, сумата, която трябва да бъде платена, и номера на сметката, който трябва да бъде начислен. След като този ваучер бъде одобрен, системата за изплащане има право да изплаща. По този начин, система за ваучери е контрол, който се използва, за да се гарантира, че паричните средства се харчат само за разрешени покупки.