Запазване на риска

Запазването на риска е практиката на създаване на фонд за самоосигурителен резерв, който да плаща загубите, когато възникнат, вместо да прехвърля риска към застраховател или да използва инструменти за хеджиране. По-вероятно е даден бизнес да се ангажира със задържане на риска, когато установи, че цената на самоосигуряването е по-ниска от застрахователните плащания или разходите за хеджиране, необходими за прехвърляне на риска на трета страна. Голямото приспадане на застрахователна полица също е форма на задържане на риска.