Вътрешен документ

Вътрешен документ е запис, който се създава и съхранява в рамките на бизнес. Документът се използва за подпомагане на процесите в организацията. Примери за вътрешни документи са:

  • Карти за време и разписания на служителите

  • Производствени планове

  • Заявки за покупка

  • Получаване на доклади

  • Поръчки за продажба

  • Бракуване на разрешения

Вътрешните документи не се споделят с външни страни. Когато одиторът разглежда книгите на дадена организация, малко се разчита на вътрешни документи, тъй като те са създадени вътрешно и затова е по-вероятно да бъдат измислени или променени от документите, придобити от трети страни.