Оценка отдолу нагоре

Оценката отдолу нагоре включва оценка на работата при възможно най-ниското ниво на детайлност. След това тези оценки се обобщават, за да се получат обобщени суми. Чрез изграждането на подробни оценки на разходите и времето за даден работен пакет вероятността да успеете да покриете очакваните суми се подобрява значително. Хората, които извличат тези оценки, обикновено са тези, участващи в екип по проект; те имат практически познания за предложената работа и така са в най-добрата позиция да разберат свързаните с това изисквания за работа. единственият недостатък на оценката отдолу-нагоре е, че може да отнеме значително време за завършване.

Оценката отдолу нагоре е за предпочитане пред оценката отгоре надолу, когато ръководството налага цифри за разходи и време на даден проект, без да е преминал през подробен анализ, за ​​да обоснове резултатите си.