Диаграма на равномерната равномерност

Диаграмата за равностойност е диаграма, която показва нивото на обема на продажбите, при което общите разходи са равни на продажбите. Загубите ще бъдат направени под тази точка, а печалбите ще бъдат спечелени над тази точка. Диаграмата изобразява приходи, постоянни разходи и променливи разходи по вертикалната ос и обема по хоризонталната ос. Диаграмата е полезна за изобразяване на способността на бизнеса да печели печалба със съществуващата структура на разходите. Читателят може да види нивото на продажбите на единица, необходимо за постигане на равновесие, и след това трябва да реши дали е възможно да се достигне това ниво на продажби.