Одиторски ангажимент

Одиторски ангажимент е споразумение, което одиторът има с клиент за извършване на одит на счетоводните записи и финансовите отчети на клиента. Терминът обикновено се прилага за договорната договореност между двете страни, а не за пълния набор от одиторски задачи, които одиторът ще изпълнява. За да създадат ангажимент, двете страни се срещат, за да обсъдят услугите, необходими на клиента. След това страните се договарят за услугите, които трябва да се предоставят, заедно с цена и периода, през който ще се проведе одитът. Тази информация се посочва в писмо за ангажимент, което се изготвя от одитора и се изпраща на клиента. Ако клиентът се съгласи с условията на писмото, лице, упълномощено за това, подписва писмото и връща копие на одитора. По този начин страните посочват, че е започнат одитен ангажимент.Това писмо е полезно за определяне на очакванията и на двете страни по споразумението.

Терминът може също така да посочва цялата работа, извършена от одитор за клиент съгласно условията на писмо за ангажимент. В този случай одиторският ангажимент обхваща целия набор от одиторски процедури, които могат да бъдат използвани, включително проверка на финансовите отчети на клиента и изготвяне на одитен доклад.