Стойност в употреба

Стойността в употреба е нетната настояща стойност на паричните потоци, генерирани от актив, тъй като в момента той се използва от собственика. Тази сума може да бъде по-малка от нетната настояща стойност на паричните потоци от най-високата и най-добрата употреба, при която даден актив може да бъде използван. Например стойността на ползването на земеделска земя в градска зона може да бъде много по-ниска от най-високата и най-добрата й употреба, тъй като фермерът може да печели повече, като строи търговски или жилищни сгради в имота.