Разходи с добавена стойност

Разходите с добавена стойност се правят, когато даден актив се консумира, за да се увеличи стойността на стоките или услугите за потребителя. Примери за разходи с добавена стойност са преките материали, прекият труд и инсталационните разходи, свързани с продажба. Тези разходи обикновено представляват малка част от общите разходи, направени от даден бизнес, което оставя значителна възможност за премахване на разходите без добавена стойност, като по този начин увеличава печалбите или позволява намаляване на цените на продуктите.