Няма наличност

Складирането се случва, когато поръчките на клиентите за даден продукт надвишават количеството запаси, държани под ръка. Тази ситуация възниква, когато търсенето е по-високо от очакваното и количеството на нормалните запаси и запасите за безопасност е твърде ниско, за да изпълни всички поръчки. Запас може да възникне и поради забавяне във веригата на доставки, както и спиране в производствения процес на компанията. Запасът води до повишен риск от загуба на продажби, тъй като клиентите са по-склонни да търсят другаде за необходимите артикули. Това може да има отрицателно въздействие върху дългосрочните отношения с клиентите.

Условието за запас може да е умишлено Например, продавачът може да няма достъп до достатъчен капитал, за да инвестира в материални запаси, така че поддържа ниско ниво на запасите и приема последствията от честите складови наличности. Или фирмата знае, че има случайни скокове в търсенето, но не иска да поддържа голяма инвестиция в запаси, за да отговори на тези случайни скокове в търсенето.