Вземане на проби за откриване

Вземането на проби за откриване включва използването на извадка, за да се определи дали процентната грешка не надвишава определен процент от популацията. Ако извадката не съдържа грешки, тогава действителният процент на грешки се приема по-нисък от минималния неприемлив процент. Изчисляването на извадката включва следните фактори:

  • Ниво на увереност

  • Минимална неприемлива честота на грешки

  • Население

Вземането на проби за откриване се използва при одит.