Записвам

Отписване се случва, когато предприятието намалява балансовата стойност на актив, различно от обичайната амортизация и амортизация. Отписването обикновено се извършва, когато пазарната стойност на даден актив спадне под текущата му балансова стойност. Цялата сума на таксата за отписване се появява в отчета за доходите, докато намалената балансова стойност на актива се появява в баланса. Отписването е непаричен разход, тъй като няма свързано изтичане на пари в брой, когато се вземе отписване.

Трябва да се направи отписване веднага щом ръководството разбере, че пазарната стойност на даден актив е паднала; не трябва да забавят това признаване, както често се случва, когато дадена компания иска да управлява печалбите си.