Помощ за риск от вземане на проби

Квотата за риск от вземане на проби е нивото на несигурност, свързано с вземането на проби. Изчислява се като разлика между допустимото отклонение и очакваната средна стойност на популацията.