Кръстосано субсидиране

Кръстосаното субсидиране е практиката да се финансира един продукт с печалбите, генерирани от различен продукт. Това означава, че една група клиенти плаща за потреблението на други клиенти. Например Джеф, Джордж и Хари поръчват ястия, които струват съответно 20, 25 и 30 долара, а след това се таксуват 75 долара за трите хранения по една сметка. Ако всеки от тях плати 25 долара, Джеф кръстосано субсидира Хари за 5 долара, тъй като Джеф плаща 25 долара за храна, която струва 20 долара, докато Хари плаща 25 долара за храна, която струва 30 долара.