Определение на акаунта

Сметката може да има няколко значения в счетоводната професия. Те са както следва:

  • Запис. Сметката може да бъде записът в счетоводна система, в който предприятието записва дебити и кредити като доказателство за счетоводни транзакции. По този начин в сметката за вземания се съхранява информация за фактури на клиенти, както и намаления на тези фактури поради плащания от клиенти. Тези записи се съхраняват в главната книга.

  • Клиент . Сметката може да се счита за същата като клиент. Под това значение дадена сметка е друг субект или лице, за което предприятието действа като доставчик и при което може да има непогасени салда по вземания.

  • Бъдещо плащане . Ако продажбата е „за сметка“, това означава, че купувачът ще плати на продавача на по-късна дата, въз основа на условията за кредит, свързани със сделката (като нетни 10 условия, когато купувачът е длъжен да плати в рамките на 10 дни датата на фактурата).