Проследими разходи

Проследимата цена е цена, за която има пряка причинно-следствена връзка с процес, продукт, клиент, географски район или друг обект на разходите. Ако обектът на разходите изчезне, тогава свързаната с него проследима цена също трябва да изчезне. Проследимата цена е важна, тъй като това е разход, който можете надеждно да присвоите на обект на разходите, когато съставяте отчет за доходите, показващ финансовите резултати от този обект на разходите. Също така е полезно да се разбере при намаляване на разходите, така че да можете да се съсредоточите върху елиминирането на определени обекти на разходите, за които свързаните разходи също ще бъдат премахнати. По този начин проследимата цена е инструмент за управление на разходите. Примери за проследими разходи са: