Помиряващ елемент

Изравняващата позиция е разлика между салдата от два източника, които се сравняват. Тези позиции са посочени в съгласуване на сметки, така че салдото от единия източник се коригира чрез съгласуване на позициите, за да се получи балансът от другия източник. Примери за съгласуване на позиции при банково съгласуване са депозити в транзит и неразплатени чекове. Някои елементи за съгласуване може да изискват корекция на записите на записващия обект, като например неплатена такса за чек, наложена от банката на предприятието.