Ръчна система

Ръчната система е счетоводна система, при която записите се поддържат на ръка, без да се използва компютърна система. Вместо това транзакциите се записват в списания, от които информацията се сгъва ръчно в набор от финансови отчети. Тези системи страдат от висок процент грешки и са много по-бавни от компютърните системи. Ръчните системи най-често се срещат в малки предприятия, които имат малко транзакции.