Средни нетни вземания

Средно нетно вземане е средната за много периоди вземания, приключващи салда, нетирано спрямо средното обезщетение за съмнителни сметки за същите периоди. Формулата е:

(Нетни вземания за текущ период + нетни вземания за предходен период) / 2

Концепцията се използва в редица коефициенти на ликвидност и има за цел да изглади необичайни скокове или спадове в крайния баланс на вземанията през текущия период.