Блоково вземане на проби

Блоковото вземане на проби е техника за вземане на проби, използвана при одита, където се прави последователна серия от селекции. Например одиторът избира да използва извадка на блокове за проверка на фактури на клиенти и възнамерява да избере 50 фактури. Тя избира фактури с номера от 1000 до 1049. Този подход е много ефективен, тъй като голям набор от документи може да бъде изтеглен от едно място. Въпреки това, по-случаен метод за подбор би свършил по-добра работа за вземане на проби от цялата популация. Когато се използва семплиране на блокове, рискът от вземане на проби може да се намали чрез избор на голям брой блокове от проби.