Вписване на книга

Вписването в регистъра е запис, направен от бизнес сделка. Вписването може да се извърши или чрез системата за еднократно или двойно счетоводство, но обикновено се прави с помощта на формата за двойно вписване, където дебитната и кредитната страна на всяко записване винаги са балансирани. Бизнесът може да записва стотици или хиляди записи в регистъра за всеки отчетен период.