Други доходи

Други доходи са доходи, получени от дейности, несвързани с основния фокус на бизнеса. Например, производител на перални машини печели доход от наем от отдаване под наем на неизползвани офис площи на трета страна; този доход от наем би бил класифициран като друг доход в отчета за приходите на компанията. Други видове доходи, които обикновено се класифицират като други доходи, са доходи от лихви, печалби от продажба на активи и печалби от валутни сделки. Точният тип транзакция, характеризиран като други доходи, ще варира в зависимост от бизнеса.