Разходи по програмата

Разходите по програмата са тези разходи, направени с цел изпълнение на конкретни програми в съответствие с мисията на организация с нестопанска цел. Тези разходи се различават от другите основни категории разходи за организация с нестопанска цел, които са разходи за набиране на средства и разходи за управление и администрация. Донорите искат да видят висок дял от разходите, направени в областта на програмните разходи, което показва високо ниво на ефективност на мисията.