Фактура на продавача

Фактурата на доставчика е документ, в който са изброени сумите, дължими на доставчика от получателя. Когато клиент поръча стоки и услуги на кредит, доставчикът изготвя фактура и я издава на клиента. Тази фактура на доставчика съдържа не само списък на дължимите суми, но и всички данъци върху продажбите и такси за превоз, както и датата, до която трябва да се извърши плащането, и къде да се изпрати плащането. При получаване клиентът въвежда фактурата в своя счетоводен софтуер и я планира за плащане.

Не се издава фактура на продавача, ако клиент плати в брой; в този случай се изготвя касова бележка за клиента или фактура, която е с печат „платена“.