Безкасови разходи

Некасов разход е разход, за който няма свързан паричен отток през същия период. Най-често срещаните примери за некасови разходи са амортизация и амортизация; за тези позиции паричният отток е възникнал, когато първоначално е придобит материален или нематериален актив, докато свързаните разходи се признават месеци или години по-късно. Освен това могат да се отчитат начислени разходи, за които съответните парични разходи са през следващия период. Друг пример са разходите, свързани с резерви; например, разходът за гаранция се признава през текущия период, за да се увеличи резерв за връщане на продукти, но действителният паричен поток, свързан с изплащане на клиент, може да не се случи в продължение на няколко месеца.