Обратни записи

Реверсивен запис е запис в дневник, направен през счетоводен период, който обръща избрани записи, направени в непосредствено предходния период. Обратното записване обикновено се случва в началото на счетоводен период. Обикновено се използва в ситуации, когато или приходи или разходи са били начислени през предходния период и счетоводителят не иска начисленията да останат в счетоводната система за друг период.

Изключително лесно е да забравите ръчно да обърнете запис в следващия период, така че е обичайно да се определя оригиналният запис в дневника като обратен запис в счетоводния софтуер, когато е създаден. Това става, като щракнете върху знамето "заден ход". След това софтуерът автоматично създава записа за заден ход през следващия период.

Пример за обратен запис в дневника

За илюстриране на концепцията, следващият запис показва натрупване на разходи през януари за разходна позиция от 18 000 щатски долара, за която фактурата на доставчика все още не е пристигнала: