Ликвидация на LIFO

Ликвидация на LIFO се случва, когато организация, използваща концепцията за последно влизане, първо излизане, за да проследява разходите си за инвентар, използва най-стария си инвентарен слой. Съгласно метода LIFO, цената на последния придобит инвентар се присвоява на първия използван инвентар. Това води до слоеве разходи в базата данни LIFO, всеки от които е свързан с закупуването на инвентар на по-ранни дати. Когато достатъчен брой дялове са изтеглени от складовите наличности, за да се елиминира цял слой разходи, това се нарича ликвидация на LIFO.

Ликвидация на LIFO се случва, когато количеството продадени дялове надвишава броя на заместващите единици, добавени към запасите, като по този начин изтънява броя на слоевете на разходите в базата данни LIFO. В инфлационна среда, когато стоките се продават и се стигне до ликвидация на LIFO, текущата цена, на която се продават стоките, се сравнява с предполагаемо по-ниската себестойност на стоките от по-ранен период, което води до възможно най-високия облагаем доход за продавача.