Определяне на размера на лицето

Номиналната сума е стойността, посочена на лицето на финансов инструмент. Терминът обикновено се прилага за сумата, посочена в сертификата за облигации, която емитентът е длъжен да плати, когато облигацията паде. Тази стойност на лицето обикновено е 1000 $. Една облигация може да се продава с отстъпка или премия до нейната стойност, в зависимост от лихвения процент, който инвеститорът иска да постигне. По този начин плащането на по-малко от номиналната сума води до по-висок ефективен лихвен процент, докато плащането на по-голямо от номиналната стойност води до намален ефективен лихвен процент.

Сумата, изплатена по полица за животозастраховане (като $ 100 000 след смъртта на лицето, посочено в полицата), също се нарича лицева сума, тъй като е посочена на първата страница (или "лице") на документацията на полицата.

Номиналната стойност може да се отнася и до сумата, посочена върху монета или банкнота.