Административни режийни

Административните режийни разходи са тези разходи, които не са свързани с разработването или производството на стоки или услуги. Това по същество са всички режийни разходи, които не са включени в производствените режийни разходи. Примери за административни режийни разходи са разходите за:

  • Фронт офис и заплати за продажби, надници и комисионни

  • Канцеларски материали

  • Извън правните и одиторските такси

  • Наем на административен и търговски офис

  • Помощни програми за администрация и продажби

  • Телефони за администрация и продажби

  • Администрация и продажби пътувания и развлечения

Административните режийни разходи се считат за периодични разходи; тоест ползата от този вид разходи не се пренася в бъдещи периоди.

Подобни условия

Административните режийни разходи са известни още като общи и административни режийни разходи.