Одит на договора

Одитът на договора включва проверка на писмените договорености с доставчиците. Целта зад одита на договора е да се гарантира, че количеството и качеството на стоките и услугите, доставени на клиента, са правилни и че на клиента му е таксувана подходяща сума. Възможен резултат от одит на договора е, че доставчикът е длъжен да достави допълнителни стоки и услуги или че трябва да намали част от своите фактури. Заплахата от одит на договора е полезно възпиращо средство, за да се предпази доставчиците от прекалено фактуриране или недостигане на доставки на клиент.