Проверете регистъра

Чековият регистър е документ, в който са посочени датите на плащане, номерата на чековете, сумите на плащанията и имената на получателите за всички плащания с чекове. Отчетът се използва за определяне на точните плащания, включени в чек; като такъв се счита за необходима част от процеса на задължения. Отчетът може да се използва и като част от процеса на банково съгласуване, за да се определи кои издадени чекове все още не са извършили клиринг на банката, както и позициите за съгласуване.

За всеки текущ акаунт има отделен чеков регистър. Например, един чеков регистър се създава за чекови плащания, извършени от оперативната сметка, докато отделен чеков регистър се използва за чекови плащания, извършени от сметката за заплати.

Регистърът представя информация, сортирана по контролен номер. Може да е възможно и сортирането на отчета по име на доставчик, което след това може да се използва за определяне на обема и честотата на плащанията към определени доставчици.

Чековият регистър е стандартен формат на отчета и е наличен във всеки счетоводен софтуерен пакет. Някои софтуерни пакети изискват този отчет да се изпълнява като част от процеса на печатане на чекове.

Подобни условия

Чеков регистър се нарича още дневник за изплащане на пари.