Възлагане на разходи

Възлагането на разходи е разпределението на разходите за дейностите или обектите, които са предизвикали възникването на разходите. Концепцията се използва широко при определяне на разходите, базирани на дейности, където режийните разходи се проследяват до действията, причиняващи режийните разходи. Разпределението на разходите се основава на един или повече драйвери за разходи. Например, университет има собствен отдел за поддръжка; разходите за катедрата се възлагат на различните други департаменти на университета въз основа на потреблението им от услугите за поддръжка на катедрата.

Възлагането на разходи е известно също като разпределение на разходите.