Ограничения на вътрешния контрол

Система за контрол не предоставя абсолютна увереност, че контролните цели на дадена организация ще бъдат изпълнени. Вместо това има няколко присъщи ограничения във всяка система, които намаляват нивото на сигурност. Тези присъщи ограничения са както следва:

  • Сговор . Двама или повече души, които са предназначени от система за контрол да пазят един друг, могат вместо това да се сговарят, за да заобиколят системата.

  • Човешка грешка . Човек, участващ в контролна система, може просто да направи грешка, може би забравяйки да използва контролна стъпка. Или човекът не разбира как трябва да се използва система за контрол или не разбира инструкциите, свързани със системата. Това може да бъде причинено от възлагането на грешен човек на задача.

  • Отмяна на управлението . Някой от управленския екип, който има правомощията да го направи, може да замени всеки аспект на системата за контрол за негова лична изгода.

  • Липсва разделяне на задълженията . Системата за контрол може да е била проектирана с недостатъчно разпределение на задълженията, така че един човек да може да попречи на правилното й функциониране.

Следователно трябва да се приеме, че никоя система за вътрешен контрол не е перфектна. Винаги има начин, по който то може да се провали или да бъде заобиколено.